O szkole >


WawrzoneK
w SP 34 na Widzewie

- zobacz video


Certyfikaty Cambridge
z sesji GRUDZIEŃ 2018 do odbioru w sekretariacie Studium, Kopernika 2


Dni wolne od zajęć


NOWOŚĆ

Legal English
Sprawdź swój poziom.
Rozwiąż test online z języka


Introduction in English > 

Istniejemy od 1993 roku.

Uczymy z entuzjazmem i skutecznie. Nasza profesjonalna kadra lektorska zapewnia nauczanie na wysokim poziomie merytorycznym i językowym, co potwierdza otrzymana od polskiego Kuratorium Oświaty akredytacja oraz renoma, którą cieszymy się od lat.

Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach dla uczniów, studentów, osób pracujących oraz firm. Oferujemy poranne, popołudniowe oraz wakacyjne kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego na wszystkich poziomach.

Kursy oraz zajęcia indywidualne odbywają się w pięciu placówkach oraz w siedzibach firm na terenie Łodzi.

Od 1993 roku wspólpracujemy z British Council i co roku przygotowujemy naszych słuchaczy do egzaminów Cambridge. Jesteśmy partnerem British Council, skąd otrzymaliśmy tzw. status GOLD przyznawany szkołom, które zgłaszają do egzaminów najwyższą liczbę kandydatów.

Przeciętna ilość kandydatów podchodzących do egzaminów FCE for Schools, FCE, CAE, IELTS oraz CPE to około 100 osób rocznie. Przyznano nam także możliwość przeprowadzania egzaminów na terenie naszej szkoły i staliśmy się British Council Internal Exam Centre.

Dydaktyka:

W procesie nauczania zapewniamy uczniom materiały w postaci filmów video, nagrań audio, licznych kserokopii z artykułami i dodatkowymi materiałami leksykalno-gramatycznymi, które pomogą w lepszym opanowaniu języka. W dobie Internetu kontakt z uczniami jest obecnie dużo łatwiejszy, co pozwala na przesyłanie plików i materiałów dydaktycznych via social media.

Nasi absolwenci bardzo dobrze prezentują się na wszystkich egzaminach, ponieważ dbamy o postępy każdego słuchacza. Dobra szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje, dlatego w przypadku nieobecności ucznia staramy się poznać jej przyczyny i nie dopuszczamy do powstania zaległości. Każdy uczeń w ramach zajęć może liczyć na indywidualne konsultacje z lektorem.

Aby zapewnić naszym słuchaczom najwyższy poziom nauczania, metodyk z bogatym doświadczeniem akademickim regularnie nadzoruje pracę lektorów i w każdej chwili służy profesjonalną radą.

Regularne powtarzanie materiału jest niezbędnym elementem w procesie nauczania. Nasi Słuchacze mają możliwość oceny swoich postępów w nauce poprzez testy śródsemestralne i egzaminy końcowe.

Zaliczenie egzaminów końcowych stanowi warunek uczestnictwa w następnym semestrze. W przypadku niepowodzenia, egzamin końcowy można zdawać w sesji poprawkowej.

Słuchacze, którzy pomyślnie zaliczyli egzaminy końcowe otrzymują świadectwa ukończenia kursu, a także certyfikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej określające poziom językowy słuchacza (A1 - C2).

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy
Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 48016 [B]