Kursy > niemiecki >

Kursy języka niemieckiego przygotowują do certyfikatów organizowanych przez Instytut Goethego, egzaminy odbywają się dwa razy do roku (styczeń i czerwiec).

Poziomy kursów odpowiadają poziomom biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy.

A1 - Poziom podstawowy dla osób całkowicie początkujących

  • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie oraz prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 - Poziom początkowy plus

  • Oferta kursu skierowana do osób które ukończyły kurs na poziomie A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Poziom A2 obejmuje rozszerzenie słownictwa oraz form gramatycznych poznanych na poziomie A1, słuchacz potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach codziennych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat Start Deutsch 2.

B1- Poziom średniozaawansowany

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi dość płynnie komunikować się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, rozumie dłuższe teksty i wypowiedzi związane z rodziną, zainteresowaniami, podróżami, pracą itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane lub które go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat B1.

B2 - Poziom średniozaawansowany plus

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, oraz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat B2.

C1 - Poziom zaawansowany

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych, formułuje jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat C1.

C2 - Poziom zaawansowany

  • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie C1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Jej poziom kompetencji językowej jest zbliżony do poziomu rodowitego użytkownika języka o pełnej komunikatywności w mowie i piśmie. Kurs utrwala umiejętności czytania i pisania złożonych tekstów, wygłaszania opinii, pisania referatów i prowadzenia prezentacji. Kurs na tym poziomie przygotowuje do Goethe-Zertifikat C2.

Według Tabeli Rady Europy i Goethe Institut

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy

angielski biznesowy łódź, angielski dla dorosłych łódź, angielski dla dzieci łódź, angielski dla firm lodz, angielski dla początkujących łódź, angielski konwersacje łódź, angielski kurs lodz, angielski łódź, angielski w łodzi, business english łódź, certyfikat CAE łódź, certyfikat CPE łódź, certyfikat FCE łódź, certyfikaty językowe łódź, egzamin CAE łódź, egzamin FCE łódź, egzamin FCE łódź, Egzaminy Advanced lodz, Egzaminy FCE łódź, hiszpański łódź, język angielski łódź, językowa szkoła łódź, językowe kursy łódź, konwersacje angielski łódź, konwersacje językowe łódź, kurs angielski łódź, kurs angielskiego łódź, kurs hiszpańskiego łódź, kurs języka angielskiego łódź, kurs języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe dla firm łódź, kurs językowy dla firm łódź, kurs językowy łódź, kurs wakacyjny angielski lodz, kursy angielski łódź, kursy angielskiego w łodzi, kursy języka angielskiego łódź, kursy języka angielskiego w łodzi, kursy języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe łódź, kursy maturalne łódź, kursy z języka angielskiego łódź, lekcje angielskiego łódź, łódź angielski, łódź angielski biznesowy, łódź business english, łódź języki obce, łódź językowe kursy, łódź kursy językowe, łódź szkoły językowe, łódź szkoły języków obcych, matura z angielskiego łódź, native speaker łódź, native speakers łódź, nauka angielski łódź, nauka angielskiego łódź, nauka angielskiego łódź, nauka języka angielski łódź, nauka języków obcych łódź, szkolenia językowe łódź, szkoła angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, szkoła języka angielskiego łódź, szkoła językowa angielski łódź, szkoła języków obcych łódź, szkoły angielskiego lodz, szkoły języka angielskiego łódź, szkoły języka angielskiego w łodzi, szkoły języków łódź, szkoły języków obcych łódź, wakacyjne kursy językowe łódź, najlepsza szkoła angielskiego łodzi, najlepsze kursy angielskiego łódź, angielski najlepsza szkoła łódź, tanie kursy angielskiego łódź, najlepsze konwersacje angielski łódź, najlepsze kursy dla dziedzi angielski łódź, najtańsze kursy angielski łódź, dobra szkoła angielski łódź, najlepsza szkoła hiszpański łódź, najtańsza szkoła hiszpański łódź, największa zdawalność angielski łódź, gdzie najlepiej uczą angielski łódź

Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 473995 [B]