Kursy > francuski >

Poziomy nauki języka francuskiego:

DEBUTANTS

  • poziom dla początkujących. Uczący się języka francuskiego poznają podstawy gramatyczne języka, co pozwala im formułować najprostsze zdania, a tym samym rozpocząć komunikowanie się w języku francuskim.

FAUX DEBUTANTS

  • poziom początkowy plus, wprowadzony aby utrwalić elementarną wiedzę z zakresu języka francuskiego i umożliwić studentom poświęcenie większej ilości czasu na konwersacje z użyciem poznanych zagadnień. Dodatkowo wprowadzane są kolejne zagadnienia gramatyczne i poszerzane jest poznane już słownictwo.

MOYEN

  • oznacza poziom średnio zaawansowany. Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Źródłem pozyskiwania kluczowego na tym etapie słownictwa jest analiza odpowiednio dobranych publikacji prasowych. Zajęcia uzupełniane są autentycznymi francuskojęzycznymi materiałami audiowizualnymi.

INTERMEDIARE

  • poziom wyższy od średnio zaawansowanego pozwala studentom na znaczne wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy gramatycznej tak, aby ich wypowiedzi były zarówno płynne jak i naturalne niezależnie od stosowanego czasu oraz sytuacji w jakiej znajdzie się student.

AVANCE

  • poziom zaawansowany. Studenci na tym poziomie opanowali już zagadnienia gramatyczne. Dzięki dotychczasowemu tokowi nauki sprawnie komunikują się we wszystkich sytuacjach życiowych. Na poziomie zaawansowanym lektorzy wzbogacają dodatkowo słownictwo kursantów oraz pracują nad jeszcze większą swobodą w używaniu języka. Dzięki temu studenci kończący poziom zaawansowany mogą podejmować pracę na terenie Francji lub studiować na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język francuski.

Przygotowujemy do egzaminów DELF i DALF.

DELF (Diplôme d'études en langue française) - międzynarodowy certyfikat językowy, ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Egzaminy przeprowadzają ośrodki Alliance Française na całym świecie. Certyfikat można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy:

A1 i A2 - poziom podstawowy, B1 i B2 - poziom samodzielności

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Certyfikat DALF można zdawać na jednym z dwóch poziomów biegłości językowej - C1 i C2.. Oba poziomy są dostosowane do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Egzamin DALF można zdawać w jednej z dwóch wybranych dziedzin (domaines):

- nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines)

- nauki ścisłe (sciences).

Podczas egzaminu kandydat ma do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, które mogą pochodzić z prasy codziennej lub specjalistycznej, radia, Internetu, dzieł literackich itp.

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy

angielski biznesowy łódź, angielski dla dorosłych łódź, angielski dla dzieci łódź, angielski dla firm lodz, angielski dla początkujących łódź, angielski konwersacje łódź, angielski kurs lodz, angielski łódź, angielski w łodzi, business english łódź, certyfikat CAE łódź, certyfikat CPE łódź, certyfikat FCE łódź, certyfikaty językowe łódź, egzamin CAE łódź, egzamin FCE łódź, egzamin FCE łódź, Egzaminy Advanced lodz, Egzaminy FCE łódź, hiszpański łódź, język angielski łódź, językowa szkoła łódź, językowe kursy łódź, konwersacje angielski łódź, konwersacje językowe łódź, kurs angielski łódź, kurs angielskiego łódź, kurs hiszpańskiego łódź, kurs języka angielskiego łódź, kurs języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe dla firm łódź, kurs językowy dla firm łódź, kurs językowy łódź, kurs wakacyjny angielski lodz, kursy angielski łódź, kursy angielskiego w łodzi, kursy języka angielskiego łódź, kursy języka angielskiego w łodzi, kursy języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe łódź, kursy maturalne łódź, kursy z języka angielskiego łódź, lekcje angielskiego łódź, łódź angielski, łódź angielski biznesowy, łódź business english, łódź języki obce, łódź językowe kursy, łódź kursy językowe, łódź szkoły językowe, łódź szkoły języków obcych, matura z angielskiego łódź, native speaker łódź, native speakers łódź, nauka angielski łódź, nauka angielskiego łódź, nauka angielskiego łódź, nauka języka angielski łódź, nauka języków obcych łódź, szkolenia językowe łódź, szkoła angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, szkoła języka angielskiego łódź, szkoła językowa angielski łódź, szkoła języków obcych łódź, szkoły angielskiego lodz, szkoły języka angielskiego łódź, szkoły języka angielskiego w łodzi, szkoły języków łódź, szkoły języków obcych łódź, wakacyjne kursy językowe łódź, najlepsza szkoła angielskiego łodzi, najlepsze kursy angielskiego łódź, angielski najlepsza szkoła łódź, tanie kursy angielskiego łódź, najlepsze konwersacje angielski łódź, najlepsze kursy dla dziedzi angielski łódź, najtańsze kursy angielski łódź, dobra szkoła angielski łódź, najlepsza szkoła hiszpański łódź, najtańsza szkoła hiszpański łódź, największa zdawalność angielski łódź, gdzie najlepiej uczą angielski łódź

Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 474006 [B]